41 Oslo S - Bergen

Oslo-Bergen:
Tog 61 M-O+L

Sammensetting B5-5+B5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+BC5-3+A5-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 61 To

Sammensetting B5-3+B5-5+B5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+BC5-3+A5-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 61 F+S

Sammensetting B5-3+B5-3+B5-5+B5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+BC5-3+A5-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 63 M-To+L

Sammensetting B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+B7-6+BC7-1+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 63 F

Sammensetting B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+B7-6+BC7-1+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 63 S

Sammensetting B7-4+B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+B7-6+BC7-1+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 601 M-L

Sammensetting B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+B7-6+BC7-1+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 601 S

Sammensetting B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+B7-6+BC7-1+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 605 M+O+F+S

Sammensetting B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+WLAB2+WLAB2+WLAB2+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 605 Ti

Sammensetting B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+WLAB2+WLAB2+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 605 To

Sammensetting B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+WLAB2+WLAB2+WLAB2+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog
To bakerste B7 avlåst

Tog 607 S

Sammensetting B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+B7-4+FR7-3+B7-6+BC7-1+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Bergen-Oslo:
Tog 62 M+L

Sammensetting A7-1+BC7-1+B7-6+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog
Forreste B7-4 avlåst

Tog 62 Ti-F+S

Sammensetting A7-1+BC7-1+B7-6+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 64 M-O+L

Sammensetting A5-1+BC5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+B5-3+B5-5+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 64 To

Sammensetting A5-1+BC5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+B5-3+B5-5+B5-3+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 64 F+S

Sammensetting A5-1+BC5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+B5-3+B5-5+B5-3+B5-3+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 602 M+S

Sammensetting A7-1+BC7-1+B7-6+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog
Forreste B7 avlåst

Tog 602 Ti-L

Sammensetting A7-1+BC7-1+B7-6+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 604 F

Sammensetting A7-1+BC7-1+B7-6+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+B7-4+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 606 M+Ti+To+F

Sammensetting WLAB2+WLAB2+WLAB2+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 606 O

Sammensetting WLAB2+WLAB2+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 606 S

Sammensetting WLAB2+WLAB2+WLAB2+FR7-3+B7-4+B7-4+B7-5+B7-4+B7-4+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog
To forreste B7 avlåst

42 Flåm - Myrdal

Flåm-Myrdal:
Tog 1870, 1872, 1874, 1876

Sammensetting El18+B3-5+B3-4+B3-5+B3-4+B3-5+BF3-3+El18. Sth 40 km/t. Operatør: NSB Persontog/Flåm Utvikling AS

Myrdal-Flåm:
Tog 1871, 1873, 1875, 1877

Sammensetting El18+BF3-3+B3-5+B3-4+B3-5+B3-4+B3-5+El18. Sth 40 km/t. Operatør: NSB Persontog/Flåm Utvikling AS

43 Bergen - Arna:

Disse togene kjøres med enkeltsett type 69H.

45 Bergen - Voss - Myrdal:

Disse togene kjøres med type 69H, enkelt eller dobbeltsett.
Tegning av Type 7-materiell og El18 ©Laurenz Edelman
Tilbake til hovedsiden