21 Oslo - Trondheim (Dovrebanen)

Oslo S-Trondheim S:
Tog 41 M-To

Sammensetting A5-1+BC5-3+FR5-1+B5-3+B5-3+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 41 F-S, 47 M-To+S

Sammensetting BFM73+BMU73+BFR73+BM73. Sth 210 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 45

Sammensetting A5-1+BC5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+B5-3+B5-5+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 47 F

Sammensetting BFM73+BMU73+BFR73+BM73+BFM73+BMU73+BFR73+BM73. Sth 210 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 405 M-F+S

Sammensetting WLAB2+WLAB2+WLAB2+FR5-1+B5-3+B5-3+B5-5+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 407 M-F Oppdal-Trondheim

Sammensetting BFM73+BMU73+BFR73+BM73. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Trondheim S-Oslo S:
Tog 42

Sammensetting B5-5+B5-3+B5-3+FR5-1+B5-3+BC5-3+A5-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 44 M-F+S, 46 F+L

Sammensetting BM73+BFR73+BMU73+BFM73. Sth 210 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 46 M-To

Sammensetting B5-3+B5-3+FR5-1+BC5-3+A5-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 46 S

Sammensetting BM73+BFR73+BMU73+BFM73+BM73+BFR73+BMU73+BFM73. Sth 210 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 406 M-F+S

Sammensetting B5-5+B5-3+B5-3+FR5-1+WLAB2+WLAB2+WLAB2+El18. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

22 Åndalsnes - Dombås

Åndalsnes-Dombås:
Tog 2340 M-F Åndalsnes-Lillehammer

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 2342, 2344 M-F+S, 2348

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Dombås-Åndalsnes:
Tog 2341, 2345, 2347 M-F+S

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 2343 M-F Lillehammer-Åndalsnes

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

25 Oslo - Hamar - Røros - Trondheim

Trondheim-Røros-Hamar:
Tog 2378 M-F, 2380 L, 2382 M-To, 2384 M-To+L+S, 2386 S, 2388 Røros - Hamar

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 2382 F, 2384 F Røros-Hamar

Sammensetting BM92+BS92. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 410 M-To, 412, 414 S, 418 M-F+S Trondheim-Røros

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 410 F, 416 M-F, 418 S Trondheim-Røros

Sammensetting BM92+BS92. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Hamar-Røros-Trondheim:
Tog 2381 M-F, 2383 L, 2385 M-To+L+S, 2389 S, 2391 M-F+S Hamar - Røros

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 2385 F, 2387 Hamar-Røros

Sammensetting BS92+BM92. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 411 M-F, 415 F, 417 L+S, 419 Røros-Trondheim

Sammensetting BS92+BM92. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 415 M-To Røros-Trondheim

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

26 Steinkjer - Trondheim - Melhus

Disse togene kjøres med enkeltsett Type 92. Dobbeltsett med bakerste sett avlåst kan forekomme F/S i forbindelse med materielloverføring til/fra Steinkjer. Type 93 kan forekomme ved materiellmangel.
Tegningene av Type 73 og Type 92©Krister Johannesson
Tegninga av El18 og Type 93 ©Laurenz Edelmann
Tilbake til hovedsiden