71 Trondheim - Bodø

Tog fra Trondheim:
Tog 471

Sammensetting A5-1+BC5-3+FR5-1+B5-3+B5-5+Di4. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 473 M-F, 479 M-F+S Mosjøen-Bodø

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 473 L Mosjøen-Mo i Rana

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 475

Sammensetting WLAB2+WLAB2+BC5-3+FR5-1+B5-3+B5-5+Di4. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 477 M-To Trondheim-Mo i Rana

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 477 F+S Trondheim-Mo i Rana

Sammensetting BM93+BCM93+BM93+BCM93. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog
Bakerste sett til Mosjøen F

Tog 1781 M-F, 1785 M-F, 1791 M-F, 1793 L+S Rognan-Bodø

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 1783 M-F Rognan-Bodø

Sammensetting BM93+BCM93+BM93+BCM93. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 1787 M-F, 1789 M-F Fauske-Bodø

Sammensetting BM93+BCM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog til Trondheim:
Tog 470 M-F, 474 M-F+S Bodø-Mosjøen

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 472

Sammensetting B5-5+B5-3+FR5-1+BC5-3+A5-1+Di4. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 476

Sammensetting WLAB2+WLAB2+B5-5+B5-3+FR5-1+BC5-3+Di4. Sth 120 km /t. Operatør: NSB Persontog

Tog 478 M Mo i Rana-Trondheim

Sammensetting BCM93+BM93+BCM93+BM93. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog
Bakerste sett avlåst

Tog 478 Ti-S Mo i Rana-Trondheim

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 1784 M-F, 1792 Ti-L Bodø-Rognan

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 1786 M-F, 1788 M-F Bodø-Fauske

Sammensetting BCM93+BM93. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 1790 M-F Bodø-Rognan

Sammensetting BCM93+BM93+BCM93+BM93. Sth 120 km/t. Operatør: NSB Persontog

72 - Trondheim - Storlien

Tog fra Trondheim:
Tog 1771, 1773 Heimdal-Storlien

Sammensetting BM92+BS92. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog/Veolia

Tog til Trondheim:
Tog 1772, 1774 Storlien-Heimdal

Sammensetting BS92+BM92. Sth 130 km/t. Operatør: Veolia/NSB Persontog


Tegning av Type 92©Krister Johannesson
Tegning av Di4 og Type 93 ©Laurenz Edelmann
Tilbake til hovedsiden