50 Oslo S - Kristiansand - Stavanger

Tog fra Oslo:
Tog 701 M-F, 709 L, 719 S Kristiansand-Stavanger

Sammensetting BFM73+BMU73+BFR73+BM73. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 709 M-F, 715, 719 M-F, 723, 729, 733 M-F+S

Sammensetting Oslo S-Kristiansand: BM73+BFR73+BMU73+BFM73. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog


Sammensetting Kristiansand-Stavanger: BFM73+BMU73+BFR73+BM73. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 733 L, 737 M-F+S Oslo S-Kristiansand

Sammensetting BM73+BFR73+BMU73+BFM73. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 745 M-F+S

Sammensetting Oslo S-Kristiansand: A7-1+B7-5+BC7-1+FR7-3+WLAB2+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog


Sammensetting Kristiansand-Stavanger: WLAB2+FR7-3+BC7-1+B7-5+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog til Oslo:
Tog 702 M-F, 708 L Kristiansand-Oslo

Sammensetting BFM73+BMU73+BFR73+BM73. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

708 M-F, Tog 712, 716, 720, 724 M-F+S, 730 M-F+S

Sammensetting Stavanger-Kristiansand: BM73+BFR73+BMU73+BFM73. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog


Sammensetting Kristiansand-Oslo S: BFM73+BMU73+BFR73+BM73. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 734 M-F+S Stavanger-Kristiansand

Sammensetting BM73+BFR73+BMU73+BFM73. Sth 130 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 744 M-F+S

Sammensetting Stavanger-Kristiansand: WLAB2+FR7-3+BC7-1+B7-5+A7-1+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog


Sammensetting Kristiansand-Oslo S: A7-1+B7-5+BC7-1+FR7-3+WLAB2+El18. Sth 160 km/t. Operatør: NSB Persontog

52 Notodden - Porsgrunn

Porsgrunn-Notodden:
Tog 2570 M-F Skien-Notodden

Sammensetting BM69G+B69G+BS69G. Sth 115 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 2574 M-F, 2580 M-F, 2584 M-F

Sammensetting BM69G+B69G+BS69G. Sth 115 km/t. Operatør: NSB Persontog

Notodden-Porsgrunn:
Tog 2571 M-F Skien-Porsgrunn

Sammensetting BS69G+B69G+BM69G. Sth 115 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 2573 M-F, 2579 M-F

Sammensetting BS69G+B69G+BM69G. Sth 115 km/t. Operatør: NSB Persontog

Tog 2587 M-F, 2589 M-F Notodden-Skien

Sammensetting BS69G+B69G+BM69G. Sth 115 km/t. Operatør: NSB Persontog

53 Nelaug - Arendal

Arendal-Nelaug:
Tog 2500 M-F, 2502 L, 2504, 2506, 2508 F+S, 2510, 2512 M-F+S

Sammensetting BM69G+B69G+BS69G. Sth 100 km/t. Operatør: NSB Persontog

Nelaug-Arendal
Tog 2501 M-F, 2503 L, 2505 M-L, 2507, 2509 F+S, 2511, 2513 M-F+S, 2517 S

Sammensetting BS69G+B69G+BM69G. Sth 100 km/t. Operatør: NSB Persontog

59 Stavanger - Egersund

Kjøres med enkeltsett Type 72. Dobbeltsett i rushtid og helgetrafikk.
Tegninger av Type 73©Krister Johannesson
Tegninger av B7-materiell og El18©Laurenz Edelman

Tilbake til hovedsiden