104 Oslo S-Stockholm:

Tog til Oslo:
Tog 52 M-O

Sammensetting B7+B7+BFS9+B11+A11+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 52 To-S

Sammensetting B7+B7+B7+B7+BFS9+B11+A11+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 56 M-O

Sammensetting B7+B7+RB7+B11+A11+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 56 To-S

Sammensetting B7+B7+B7+B7+RB7+B11+A11+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 1070 M-F, 1072 M-F Karlstad-Kongsvinger

Sammensetting X53B+UB53+X53A. Sth 130 km/t. Operatør Tågkompaniet

Tog 1074 M-F Kristinehamn-Kongsvinger

Sammensetting X53B+UB53+X53A. Sth 130 km/t. Operatør Tågkompaniet

Tog 1076 L+S, 1078 S Karlstad-Oslo S

Sammensetting X53B+UB53+X53A. Sth 160 km/t. Operatør Tågkompaniet

Tog fra Oslo:
Tog 57 M+F-S

Sammensetting A11+B11+BFS9+B7+B7+B7+B7+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 57 Ti-To

Sammensetting A11+B11+BFS9+B7+B7+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 59 M+F-S

Sammensetting A11+B11+RB7+B7+B7+B7+B7+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 59 Ti-To

Sammensetting A11+B11+RB7+B7+B7+Rc6. Sth 160 km/t. Operatør SJ Persontrafik

Tog 1071 M-F, 1073 M-F, 1075 M-F Kongsvinger-Karlstad C

Sammensetting X53A+UB53+X53B. Sth 130 km/t. Operatør Tågkompaniet

Tog 1077 L+S, 1079 S Oslo S-Karlstad C

Sammensetting X53A+UB53+X53B. Sth 160 km/t. Operatør Tågkompaniet


Tegningene av A11, B7, BFS9, R4, Rc6 og Regina©Krister Johannesson

Tilbake til hovedsiden