Hva betyr skoterskiltene


             

 

Forbudt å kjøre scooter.

Firkantet skilt  står på scooterleder i de områder som ikke er regulert.

Runde skilt  står på scooterleder i  områder som  i utgangspunktet er forbudt for snøscooter, men at scooterleder er regulert inn . I disse områdene  kan du bare avvike 50 meter fra scooterledene.

Disse skiltene benyttes på steder hvor scootertrafikk ikke er ønskelig.

Her skal det kun kjøres etter scooterled.

Slike ledpåler benyttes til å merke turistleder/skileder og scooterleder. Noen av disse ledene er kun turistleder, sjekk skiltingen om det er tillatt og kjøre snøscooter før du legger i vei.

Scooterled

I toppen av ledpålene er det en refleks, hvit eller gul, som forteller om du enten er i et regulert, eller et ikke regulert område. Hvite reflekser benyttes i regulerte områder og gul i ikkeregulerte områder.
Dvs at er det reflekser på ledpålene så er du på en scooterled.

Ledpåle med 2 kors betyr at leden skifter retning.

All trafikk skal gå på høyre side av ledpålene..


      Tilbake til hovedsiden


 

Sidene er laget av Verdal KabelTV a.s.